Vinogalerie Blog

Tomáš bloguje

Vinogalerie

Rok na vinici – léto

Říká vám něco pojem zelené práce? Tímhle termínem se ve vinohradnictví rozumí zejména ruční práce, které jsou prováděny na jaře a v létě. Tyto práce jsou velmi významné, protože mají přímý vliv na nové letorosty vinné révy. Zmíněné práce se provádějí proto, aby se vytvořila optimální plocha listů. Pro optimální listovou plochu je charakteristické, že co největší množství listů osvětluje přímé sluneční světlo a listů, které rostou stále ve stínu je tím pádem velice málo.

Do zelených prací se vinaři pouštějí, sotva uvidí hrozen. Generativní orgány jsou zapotřebí k tomu, aby mohl začít tzv. podlom. Podlom se provádí od května do června. Podstatou této činnosti je odstranění veškerých jalových i neplodných letorostů. Kromě toho se očišťuje také obrost, který je u patky. Jak již bylo dříve uvedeno, zelené práce jsou nesmírně důležité a poměrně náročné. Ten, kdo chce dobře pěstovat vinnou révu je však nesmí vynechat, ale za nemalou námahu se pochopitelně dostaví odměna v podobě kvalitního a vyzrálého hroznu.

CO JE TO ZÁLISTEK?

Boční větev letorostu je známá jako zálistek nebo fazoch. Zmíněná větev roste u očka hlavního letorostu. Právě hlavní letorost je nositelem hroznu. Pokud zálistky vyrostou nahoře, nejsou vinařům příliš na obtíž. Podstatně hůř jsou na tom zálistky, které se objeví v nižší části. V této části už se totiž vyskytují hrozny a zálistky jsou tam nevítanými hosty. A tak nezbývá než je bez milosti vylámat. Není rozumné seskupit velké množství jednotlivých listů na jednom místě.

Představte si, že i tento „krok“ má v řeči vinařů svůj odborný název, který zní zkumáž jednotlivých listů. Pokud je moc listů na jednom místě, mají pak listy málo vzduchu a nedostatek světla. Dokonce kvůli tomu může na révu přijít i infekce a navíc pak nevyzrává dobře. Jsou-li okolo hroznu příliš husté listy, nemůže na něj dobře svítit slunce. A bez slunce, jak je známo nemohou hrozny dobře vyzrát.

Vylamování zálistků je nutné provádět především okolo hroznů, které plodí. Zato zálistky, které vyrostou v horní části letorostů, jsou užitečné, protože asimilují a tvoří v hroznech cukr. Občas se kromě zálistků musí odstraňovat také starší listy z okolí hroznů a to proto, aby se k nim sluníčko i vzduch snadněji dostávali. Navíc je pravda, že starší listy už neasimilují tak moc. Rozhodně ale není ideální vinnou révu zcela zbavit listí. V tom případě by totiž bobule mohly chytnout úpal. V důsledku čeho by bobule zošklivěly, objevovaly by se na nich nahnědlá „líčka“ a hrozny jsou pak navíc i méně sladké.

HNOJENÍ A OSEČKOVÁNÍ

Vinaři mají na vinici po celý rok plné ruce práce, ale ani vinná réva nezahálí. A v srpnu, když se letní prázdniny přehoupnou do druhé poloviny, má už základ na sladkou úrodu hotový. Právě proto, aby kvalitní hrozny zrály co nejlépe, je zapotřebí dobře vylamovat zálistky, zkracovat letorosty, chcete-li osečkovávat je. Kromě toho je nutné keře samozřejmě přihnojit.

Především mladá výsadba potřebuje během srpna přihnojit. Hnojivo se rozhazuje v bezprostřední blízkosti sazenic. Lehce rozpustná kombinovaná hnojiva se musí zapravit do povrchové vrstvy půdy, aby se živiny dostávaly ke kořenům pomalu. Ale pozor! Listy sazenic nejsou dobrým místem k rozhazování hnojiva. Hnojivo také nepatří do těsné blízkosti kořenových kmenů sazenic. Stačí totiž, aby se koncentrace živin jen mírně zvýšila a už hrozí, že se pletiva jedno a dvouletých výsadeb poškodí. Pokud je sucho, je lépe pro hnojení zvolit slabý živný roztok. Ideální je, když jej aplikujeme pomocí vpichů a do hloubky kolem patnácti centimetrů. Do těchto důlků se pak nalévá živný roztok. Pokud pak pěstujete hrozny na zahrádce, můžete je pohnojit i slabým výluhem ze slepičinců nebo močůvkou, kterou nejdřív silně zředíte.

Další prací, kterou vinaři během srpna zvládnout, je tzv. „osečkování“. Jedná se o zkracování bujných letorostů. Avšak zkracují se pouze ty, které vyrůstají mimo požadovaný tvar révy. Zakracují se také vyrůstající zálístky. Pravý vinohradník tedy ani v létě netráví všechen volný čas u bazénu, ale na vinici.

Tomáš Karpecki


Letní vína

Růžová vína. Osvěžení v letních dnech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *